Moritz Gerson Melchior

1816-84 Dansk grosserer og skibsreder


Grosserer Moritz G. Melchior var gift med Dorothea Melchior, og de var begge nære venner af H.C. Andersen i hans alderdom.
Andersen besøgte ofte familiens hjem “Roelighed” på Østerbro, og han skrev et dedikationsdigt til landstedet i 1872: “Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang / Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang, / Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!”
Da Andersen ikke længere kunne klare sig selv, tog familien Melchior sig af ham på Roelighed, hvor han flyttede ind den 12. juni 1875