Tilbage til W

Wilhelmine Werlauff

Wilhelmine Werlauff (født Heger) var den ældste datter af skuespilparret Stephan og Eline Heger, og hun var Kamma Rahbeks niece. Wilhelmine blev forlovet med professoren E.C. Werlauff, der også kom i kredsen på Bakkehuset, den 13. april 1815. Samme år, den 18. november, blev de gift.
Wilhelmine og E.C. Werlauff boede i en tre-årig periode hos Stephan Heger indtil 1819.

Referencer

Werlauff, E.C: Erindringer af mit Liv, København, 1910, 92, 100

Sidst opdateret 13.10.2013

Wilhelmine Werlauff

Wilhelmine Werlauff (f. Heger) 1798-1873 Dansk
Omtalt i4 breve