No. 343 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger 30.7.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af J.C. Oehlenschlägers fødselsdag 31.7. sammenholdt med omtalen af Zeuthen og den forestående rejse til Tølløse i Christiane Oehlenschlägers brev til Marie Aagaard 27.7.1824 samt Oehlenschlägers invitation til Bernhard von Beskow og hans kone til the i Søndermarken 29.7. (Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1809-1829, V, 1980, 223). Vedr. påskriften Edingburgh se ib. 222

A.E. Boye [+]

Modtagersted

Vesterbro

Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger indbyder A.E. Boye til middag om eftermiddagen kl. 14.30 31.7. i anledning af J.C. Oehlenschlägers fødselsdag, og hun vil være ked af, hvis han ikke kommer, eftersom hun ikke har set ham i fjorten dage.


Kiære gode Böye!

Det er Bedstefaders Fødselsdag imorgen og han kommer ind til os til Middag; Assessor Zeuthen som er herinde til Høiesterets Lecsionen og med hvem ieg skal rejse til Tølløse paa Søndag Morgen, kommer ligeledes imorgen til Middag, forsulten efter at have siddet i Retten i fulde fem Timer; og endelig en svensk (tydsk) Herre med sin Fru kommer Kl: 6 ud til Oehlenschläger til The paa Frideriksberg for at see Søndermarken med ham. Disse tre Omstændigheder tilsammen foranlediger at vi ønskede min Herre, Dem nemlig hos os Kl: 2½ senest Kl: 2 ¾ imorgen Middag; thi Bedstefader siger han maae være tilbage paa Slottet før 6.
Siden jeg nu i fiorten Dage skal savne den Glæde at see min Herre hos mig saa // indseer De selv at det vil forvolde mig Sorg hvis De udebliver; mag det derfor saadan at De kan komme, og betids. Mange Hilsener til Deres venlige fortreffelige Kone, og den søde Marie etc. etc. etc. fra

Deres hengivne og forbundne
Christiane Oehlenschläger

[På konvolutten:]
S:T:
Herr Fuldmægtig A: Böye
paa
Vesterbroe

Edingburghske
[…?rstenh]

Personer
Adam Oehlenschläger
Sidst opdateret 03.01.2017 Print