No. 322 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger 1820'erne [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er tydeligvis skrevet til det unge barn Marie Louise, næppe senere end 1830.

Marie Louise Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Christiane skriver et brev til datteren Marie Louise, som er på ferieophold med broderen William. Hun hilser fra legekammerater og søsteren Charlotte, der minder Marie Louise om, at hun skal huske at øve skalaer på klaveret.
Endelig beder Christiane om, at Ane sender flere rugtvebakker til Charlotte.
Hun sender tomme flasker og kurve tilbage med vognen.


Jeg skal hilse Dig saa mange Gange fra Julie og Christine. De ønsker saa tidt, at Du var her og kunde lege med dem. –
Hils William og tak ham for sit Brev sidst, ogsaa Hansemand maae Du hilse. Det glæder mig at Du kommer mellem til Betty, der morer Du Dig godt. Jeg skal bede Dig fra Lotte om at spille flittig Scala. Du skulde høre hvor flittig Julie er.
Hils Sophie mange Gang! Ida er vel reist. –
Tusinde Gange kysser jeg min allerkiæreste Ikkenmoer.

Din længselsfulde
Moder Christiane //

hils Ane mange Gange og bed hende *sende Lotte nogle Rugtvebakker igien hun har spiist hver Dag og de bekommer hende saa overmaade vel og langt bedre end Landbyebrødet, hun har spiist til The baade aften og morgen. Kurven og 12 tomme Flasker følger.

*med denne Vogn tilbage

Glut.

[På konvolut:]
Til
Frøken Marie Oehlenschläger

Sidst opdateret 04.04.2014 Print