No. 190 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 10.6.1799 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om, at kongen kommer på torsdag, idet Christian VII if. hoffourerens dagbog 1.8.1798-31.12.1800 tog ophold på Frederiksberg Slot lørdag 15.6. Brevet er sandsynligvis skrevet inden for samme uge, muligvis mandag 10.6. (Oehl. Breve IV, 12).

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger indbyder Christiane og Kamma Rahbek til at se Frederiksberg Slot, inden de kongelige tager ophold på slottet.


Sidst jeg havde den Ære at tale med Dem hos Deres Frue Syster yttrede De Lyst til at see Frederiksbergslot førend Herskabet kom. Dersom De endnu skulde være af samme Tanker og dersom Deres Sundhed tillader det (thi jeg hører De har været upasselig) saa vilde jeg gjerne overlade Valget til Dem og Deres Syster men da Kongen kommer paa Torsdag og da Værelserne blive feiede og afstøvede paa Onsdag, saa er Tiden beqvemmest paa Tiirsdag, i Morgen nemlig. Dersom De kan komme skal jeg udbede mig at De vil have den Godhed at lade mig det vide ved nærværende Bud; thi saa gaaer jeg til Frederiksberg i morgen Eftermiddag.

Ærbødigst
A. Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Velædle Jfr. C. Heger.

Kommentarer

Trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.):_ Gemt og Glemt_, bind 2, København 1916, 172 samt H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.):_ Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809_, bind 1, København 1945, 5.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Kamma Rahbek
Sidst opdateret 02.05.2015 Print