No. 77 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
N.F.S. Grundtvig u.å.
Værktitel

“Alt står i Guds faderhånd”

Original
Dokumentindhold

Manuskript til Grundtvigs digt “Alt står i Guds faderhånd”, som udkom i 1856.


Vorherres Glæde

Alt staaer i Guds Faderhaand,
Hvad Han vil, det giør Hans Aand,
Af Guds Naade til Guds Ære,
Evig glade vi skal være [utydelig overstregning…?]
I Vorherre Jesu Navn!

Sikkre paa, vor Arv og Løn
Er med Guds eenbaarne Søn,
Af Guds Naade til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,
I Vorherre Jesu Navn!

Sikkre paa hans Liv og Fred,
Lys og Kraft og Herlighed,
Af Guds Naade til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,
I Vorherre Jesu Navn!

Sidst opdateret 06.05.2014 Print