No. 236 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Plöen

26.5.1806 Valentin Peter Seidelin
Original
Dokumentindhold

Christian VIII takker Seidelin for hans beretninger om prinsesse Charlottes helbred og undervisningsfremgang, som han ofte sender til Christian.


Min kiere Seidelin! Jeg takker Dem ret meget for de Efterretninger De oftere har meddeelt mig saavel om min Prindsesses Befindende, der Gud skee Lov sielden har forsaget vore Ønsker, som om hendes Fremgang i deres Undervisningsfag. Jeg er forvisset om at hun nu forstaaer det meeste Dansk, hvilket jeg og seer af de Svar hun fleere gange har med givet mig paa danske Breve. Germanismer // ere der [svarlig?] endnu, men den daglige Øvelse vil hæve dem efterhaanden. – Den lykkelige og saa lange forventede Foreningsstund nærmer sig nu, jeg haaber til 15 Jun at være underveis og da skal min huuslige Lykke, som jeg kan giøre saa sikker regning paa, ikke bie længe efter at blive grundfæstet for mig. Jeg haaber at Formælingen skal kunde være efter Bestemmelsen d 21d. Overbeviist om den varme Deel De tager i vores fælleds Held forbliver jeg Deres velvillige

Christian Friderich

Plöen d. 26 Mai 1806

Sidst opdateret 04.06.2014 Print