No. 261 af 594
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Skioldnæsholm

11.11.1809 Hans Christian Sneedorff
Original
Dokumentindhold

Christian VIII skriver til H.C. Sneedorff, at han ikke vil have at Betsy, der er flyttet, flytter sine møbler ud af palæet.


Hr Commandeur Capitain! Under de Omstændigheder som De angiver mig da Deres Datter kan staae sin Moder væsentlig bi ved hendes syge Søsters Pleje havde Prindsessen selv vidst tilladt Betsy at tage paa nogen Tid hiem; hvor meget mere skulde jeg ikke i hendes Navn give mit […?] dertil nu da hun kan forsømme intet af sin Tieneste derved. – Det eneste jeg udbeder mig er at hun ikke flytter sine Meubler ud af Palaiet, at hun benytter de Forrettigheder hendes Stand giver hende, benytter min Vogn, Logen i Comoedien og at hun, saavidt muelig deeltager i de Selskaber der senere kan […?] naar jeg eller min Søster yttrer hende vores Ønske i saa Henseende // eller lader hende tilsige til Taffelet. –
Jeg giør de bedste Ønsker for Deres syge Datters Helbredelse. –
Det fornøier mig at jeg har kunnet vise Dem min Redebonhed i at tiene Dem –

velvilligst
Christian Friderich

Skioldnæsholm
d. 11 Nov 1809

Personer
Charlotte Frederikke · Betsy Sneedorff
Sidst opdateret 16.06.2014 Print