No. 273 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Sorgenfri

4.6.1811 Hans Christian Sneedorff
Original
Dokumentindhold

Christian VIII beder om underretning hvordan moder og datter har det, og vil, når han kommer til Fredensborg torsdag eftermiddag, personligt forhøre sig om deres befindende.


Hr Commandeur! Jeg benytter Lejligheden med en Ordonnans som afgaaer at tilskrive Dem for at bede mig underrettet om Fruen og hendes nyfødte Datters Befindende; naar De ville sende Svaret til Ob. [Recke?] saa kan jeg endnu i aften med en Ordonnans som han vil tilsende mig med Svar paa et ham tilstillet Brev erholde Deres og meddeele det i Brev til min Søster til Frankfurt. Paa Torsdag eftermiddag naar jeg kommer til Fredensborg skal jeg personligen erkyndige mig om Fruens Befindende som jeg haaber er efter Ønske – //
Skulde Ob [Recke?] være fraværende da vil De ved Ob [Daus?] […?] faae en Ordonnans til Brevets Afsendelse til Hirschholm og befordrer det derfra videre naar De tegner paa at det maa strax besørges –

velvilligst
Christian Friderich

Sorgenfri d. 4e Juni 1811.

Sidst opdateret 19.06.2014 Print