No. 219 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 19.11.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Mads i J.H. Wessels ”Kierlighed uden Strømper”, der blev opført 19.11.1801 i Borups Selskab.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han er meget mat og mager, fordi han ikke har appetit, men at O.H. Mynster blot anser hans sygdom for forkølelse. Oehlenschläger ville ønske, at han kunne spille Mads på torsdag, men han tvivler på, at det kan lade sig gøre.


[før 19.11.1801]

Kiere gode Pige.

Tag dig for alting i agt med din Side og spørg Doctoren til Raads[.] Jeg har siddet her hele Formiddagen og troet at det er Søndag i Dag indtil Konen kom. Jeg er bleven overmaade mat og overmaade maver; det kan ikke være andet naar man ikke spiser saa faaer man ingen Kræfter og med en fordærvet Mave kunde jeg naturligviis ikke have Appetit[.] Endnu kan jeg ikke spise andet end Frugt, Søbemad og hvad der er let at tygge. Mynster siger min Sygdom er egentlig en Smule Reumathisme hvad han kalder det som er kommen af Forkiølelse først gik det til Maven og nu farer det mig saadan lidt over Skuldrene og giør Spetakler i Munden.
Jeg er naturligviis kied af al den Indesidden og dog seer jeg endnu ingen Udsigter til at gaae ud. Men man maa have Taalmodighed. Jeg vilde ønske at jeg blev saa vel til paa Thorsdag jeg kunde spille Mads, men jeg tvivler. Imidlertid lider jeg endnu lidt af denne Gigt og af Mathed. Farvel gode søde Christiane, moer dig i Morgen godt paa Springforbi og hils alle gode Venner fra

din A. Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jf: Heger.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
O.H. Mynster · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 05.08.2015 Print