No. 196 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 6.5.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Oehlenschlägers moder, der døde 6.5.1800.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Oehlenschläger for at forklare sin udebliven i går, der ikke skyldtes hans moders sygdom, men distraktion, idet han troede, at det i dag var torsdag. Han håber, at hun kan tilgive ham og beder hende vise det ved at komme i aften.


[Før 6.5.1800]

Kiere gode elskede Pige!

Jeg veed ved Gud ikke hvorledes jeg paa en anstændig Maade skal sige dig at jeg er et Asen. Dersom det ikke var for at rive dig ud af din Uvished, du arme Pige, saa skrev jeg sandelig ikke i dette Øjeblik thi jeg er saa beskjemmet som en Skolepog der vil springe over en Grøvt og falder i Vandet, som Stiig siger i Niels Ebbesen. Hvad mener du da var Aarsag i min Udeblivelse igaar? Min Moders Sygdom? gode Pige! du som tager saa inderlig Deel i min Skjebne lad mig trøste dig med at sige dig at Lægen har givet Haab at det er i Bedring! Hvad var altsaa Aarsagen? Det allerubegribeligste Distraction som gik saa vidt at da jeg i Dag fik dit Brev vilde jeg ikke troe mine egne Øine fordi jeg trode at det i Dag var Torsdag! Er det ikke afskyeligt! Det kunde være det samme i en hver // anden Henseende, men – lade dig gaae forgjeves! det er skammeligt! Jeg kan ved Gud ikke gjøre rede for mig selv sommetider. Imidlertid kjender du mig – derfor haaber jeg du vil tilgive mig, og dersom du virkelig tilgiver mig, da viser du det ved: tør jeg haabe det? ved at komme i Aften til din slemme skjødesløse Øhlenslæger som er færdig at slaae sig selv paa Øret for det Puds hans Sandsesløshed spillede ham – at miste saadan en Aften!

Farvel
Din Øhlenslæger.

i uendelig Hast som baade Skriften og Klatterne kan bevise.

[På konvolutten:]
Jfr. C. Heger.

Kommentarer

Trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup: Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 1, Kbh. 1945, 15-16.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 08.08.2015 Print