Breve, som Kong Friedrich Wilhelm IV er omtalt i

u.å.

Dronning Caroline Amalie

J.A. Jerichau

I brevet til billedhuggeren J.A. Jerichau, gift med billedkunstner Elisabeth Jerichau Baumann, re...