Breve, som Georg Liebe er omtalt i

20.2.1820

Kamma Rahbek

Rasmine Petersen

Kamma Rahbek takker for brevet og undskylder, at Erasmine ikke kan få de lovede teaterbilletter. ...