Breve, som C.N. Rosenkilde er omtalt i

15.6.1827

Johan Ludvig Heiberg

Thomas Overskou

J.L. Heiberg kommer med forslag til, hvordan Thomas Overskous stykke kan gøres bedre.

25.11.1869

Magdalene Thoresen

Johanne Luise Heiberg

Magdalene Thoresen skriver, at Johanne Luise Heiberg i sit tidligere brev har fortalt om sin afdø...