6.3. u.å. [før 1860]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Magdalene Thoresen

Modtager

Johanne Luise Heiberg

Regest

Magdalene Thoresen sender Johanne Luise Heiberg en hilsen. Hun vil gerne møde Johanne Luise og Johan Ludvig Heiberg på et senere tidspunkt.

Brev

Den 6te Marts

Min kjærligste Frue!
Jeg sender Dem herved min Tak og min varme Hilsen! Lad det ikke undre Dem, at jeg kommer paa denne Maade, og lad det fornemlig ikke støde Dem, jeg kommer snart paa en anden; men jeg er helt utilpas idag og vilde ikke kunne udholde Luften, hvor mild den end er. Altsaa her min foreløbige Hilsen og den Forsikkring, at jeg i lange Tider ikke har ønsket saa inderligt at gjentage et Møde, som det jeg haaber paa snart at gjentage med Dem og Deres Mand.

Deres
Magdalena Thoresen

[Nederst på siden med omvendt skrift:]
Fru
J.L. [Hejberg?]

Kommentar

Brevet har været foldet sådan, at nederste del af sidste side har udgjort forsiden med modtagerens navn. Dvs. der var ingen konvolut.

Personer

Original

05242
05243

Sidst opdateret 01.12.2015