31.12.1809

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Adam Oehlenschläger

Modtager

Kamma Rahbek

Modtagersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Dateringsbegrundelse

Peter Braams Valore daterer brevet således i Peter Braams Valore (Bakkehusmuseet udg.): Hundeposten – Adam Oehlenschlägers breve til Kamma Rahbek, Kbh., 1999

Regest

Den følgende tekst er (kronologisk set) den syvende Hundepost, dvs. et spøgefuldt “tidsskrift” eller brev, som Adam Oehlenschläger sendte til Bakkehuskredsen (hovedsageligt til sin gode veninde, Kamma Rahbek, og Kammas søster, Adams forlovede, Christiane Heger.
I denne korte og lidt forhastede udgave af Hundeposten undskylder Oehlenschläger sig i et lille rimdigt fra en aftale om at besøge Bakkehuset nytårsdag i 1809, da han er blevet hidkaldt af Dronningen for at læse op fra sin tragedie Correggio. Det viste sig dog, at det ikke drejede sig om en oplæsning, men at Dronningen ville se ham an, og at han først senere skulle læse skuespillet højt for kongefamilien, hvorfor han overrasker Bakkehuskredsen ved alligevel at dukke op til nytårsfejring, som det fremgår af et brev fra Kamma Rahbek til J.P. Mynster.

Brev

[Titelblad]

No. [tegning af hunden] 325-
Honde-Post

     Allerkiæreste Veninne
Med stor Bedrøvelse og Sorg
Jeg nødes Eder at berette
At jeg på Eders Bakkeborg
I Risengrød mig ey kan mætte
Da nemlig jeg er ansagt til
I Aften hen mig at begive
For at oplæse Skuespil
Hvor ellers ingen læste blive
Jeg nemlig min Correggio
Skal læse for den ædle Qvinde
Som alle kalde, kan jeg troe
Danmarkis Norriges Fyrstinde
Tillad mig derfor kiære Moer
En anden Dag i denne Uge
Ved Eders lille Vennebord
En Portion Aftensmad at sluge
At Hundeposten blier saa kort

Verte


Det kommer deraf gode Karen
At jeg til Middagsmad skal bort
Nu Rahbeks Qvinde, Gudbevar’ en.

Deres

A. Oehlenschläger

Andre referencer

Brevet er trykt i Peter Braams Valore (Bakkehusmuseet udg.): Hundeposten – Adam Oehlenschlägers breve til Kamma Rahbek, Kbh., 1999

Emneord

Personer

Original

03217
03218

Sidst opdateret 27.11.2017