Tilbage til S

Stambøger

Betegnelsen ”stambog” dækker over små bøger, hvor ens venner og bekendte skrev små personlige hilsner – såsom digte, vers, tegninger eller andet. Ligesom med poesibøger var teksterne i stambøgerne en påmindelse om ven- og bekendtskaber, og stambøgerne blev ofte taget med på længere rejser. Med den tiltagende dyrkelse af venskabsforbindelser i slutningen af 1700-tallet fik stambøgerne en stor betydning. Nu var det ikke kun mandlige studerende, som havde stambøger, men også kvinder. Stambøgerne bestod heller ikke længere kun af hæftede bøger, men kunne også bestå af løse blade, der blev holdt samlet i æsker eller albums.

ca. 1827

Kamma Rahbek

Edvard Hvidt

Kamma Rahbek sender i hast Edvard Hvidt et par ord sammen med brevet til hans moder. Hun har endv...

u.å. [efter 27.07.1812]

Adam Oehlenschläger

Kamma Rahbek

Denne særudgave af Hundeposten, andet nummer af Agenes Honnepost, daterer Peter Braams Valore i H...