Sophie Ørsted

_mg_9672
Sophie Wilhelmine Bertha Ørsted (f. Oehlenschläger) 1782-1818 Dansk


Sophie Ørsted var søster til digteren Adam Oehlenschläger og giftede sig i 1802 med en af brorens nære ungdomsvenner, juristen Anders Sandøe Ørsted. I deres hjem i Vestergade, København, mødtes en række af periodens berømtheder. Omkring år 1800 begyndte Sophie at komme i kredsen hos Kamma og Knud Lyne Rahbek i Bakkehuset. Her kaldtes hun ved Bakkehusnavnene “Krudttårnet” og “Eller sligt”, fordi Sophie brugte denne vending så ofte. Senere fik hun også navnet “Geheimeraadinden”.
Sophie Ørsted interesserede sig meget for moderne poesi, særligt Goethe, og flere unge digtere sværmede for hende, heriblandt Jens Baggesen, der boede hos Ørstedparret i perioden fra november 1806 til maj 1807. Baggesen skrev flere digte til Sophie Ørsted, som blandt andet udkom i samlingerne Heidelblumen (1808) og Nyeste blandede Digte (1808). Forholdet mellem Baggesen og Sophie vakte fleres forargelse, indtil det ophørte omkring år 1811.
Digteren Frederik Sibbern var også stærkt betaget af Sophie Ørsted, hvilket han har beskrevet i værket Efterladte Breve af Gabrielis (1826).

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 16, København, 1984
Braams Valore, Peter: Sophie Ørsted og digterne, København, 1991