Tilbage til A

Andreas Andersen Feldborg

Andreas A. Feldborg var meget optaget af England og det engelske sprog, og han rejste derfor til England, hvor han arbejdede som boghandlermedhjælper og som litterat. Fra 1809 blev han tilknyttet den danske krigsfangelejr i Skotland. I 1810 vendte han tilbage til Danmark, og under dette ophold mødte han Chr. Molbech. Samme år måtte han imidlertid forlade landet igen pga. sine sympatier med England. Seks år senere rejste han tilbage til Danmark, hvor han ernærede sig som informator i engelsk. I samme periode blev han en hyppig gæst i Bakkehuset, indtil han atter rejste til England i 1818.
I Bakkehusets kreds kaldtes han ofte ved navnene Beden og Ligvognshesten.

Referencer

Dreyer, Kirsten: Kamma Rahbeks brevveksling med Chr. Molbech, bind 3, København, 1994, 177

Sidst opdateret 11.03.2014

Andreas Andersen Feldborg

1782-1838 Dansk litterat
Omtalt i1 brev