Breve, som Andreas Andersen Feldborg er omtalt i

20.4.1817

Kamma Rahbek

Hanne Langberg

Kamma Rahbek kan ikke forbigå Johanne Langbergs fødselsdag i tavshed, men føler sig ikke i stand ...