No. 248 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

14.8.1808 Nicoline Hammeleff
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek sender Nicoline Hammeleff et armbånd lavet af Christianes hår. Til låsen, som er meget enkel, har hun brugt sit eget hår, men hun er ikke tilfreds med den.


Bakkehuset d. 14 Aug: 1808.

Kiære Nicoline!

Da jeg tvende Gange uden Undseelse har vovet at byde Dine smukke Fingre stygge Ringe, saa tør jeg vel nu med langt bedre Føie byde Din smukke Arm et smukt Haarbaand af vor smukke go’ Søsterske Haar. Jeg undskylder derfor ikke min Dristighed eller – rettere – beder Dig ikke undskylde den; kun beder jeg Dig undskylde, at Laasen – som jeg med Fliid vilde have simpel, da den ikke er Hovedsagen – ikke er blevet saa smuk, som Din Arm, og go’ Søsters Haar fortiente, samt at den er noget kludderagtigt tilsyet, hvilket maae undskylde med de go’ Søsters Haars Stridighed, som slet ikke vilde lystre mine Fingre. Jeg har syet Laasen til med mine egne stygge Haar, for at de dog skulde være deriblandt, uden at fordærve det Øvrige. At det nu er mit Ønske, at Du vil bære dette Baand – som jeg ikke tvivler paa, vil være Dig kiært – daglig indseer Du lettelig, uden at jeg udtrykkelig siger Dig det.
Endnu maae jeg erindre, at det ikke er min Hensigt, at jeg sender Dig denne lille ubetydelige Gave paa den store Napoleons Fødselsdag. Tillige maae jeg erindre, at Du for Alting ikke lader Hr Ring[?] see dette jammerlige Gnirk, at han ikke reent skal tabe Lysten til at lære mig at skrive; men derimod maae Du gierne lade ham see Ledskrivten paa Æsken.
Lev nu vel min gode kiære Tante Kline[?]! og hils meget Din Mormoder, Hanne og go’ Søster, samt vær selv inderlig hilset af

Din Karen Margaretha.

E.S. Christiane har vel ikke glemt at sige Dig min Frygt for, at Geheimeraadinden skulde indtage Dig formeget til sin Fordeel? Rahbek hilser Dig meget.

Emneord
Hårlokker
Personer
Christiane Oehlenschläger · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 02.11.2016 Print