No. 247 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

2.4.1808 Louise Hegermann-Lindencrone
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek føler sig smigret ved Louise Hegermann-Lindecrones lille brev og at have skaffet hende en nydelse ved Oehlenschlägers ”Palnatoke”. Undskylder sin skrift, men hendes fingre er stive af kulde. Takker for hendes mands besøg.


Bakkehuset d. 2 April 1808.

Jeg føler mig saa særdeles smigret ved Deres venskabelige Billet, at jeg ikke kan nægte mig selv den Fornøielse, at sige Dem, hvor lykkelig jeg er over, at have kunnet forskaffe Dem en Nydelse, De har saa billig en Adkomst til, og sætter saa høi Priis paa. Kun beklager jeg, at De vist ikke har nydt Palnatoke i saa god Roe, som De ønskede, da De sender mig den saa snart tilbage. Skulde De derfor om nogen Tiid ønske, at læse den igien, saa vil De meget forbinde mig, ved at henvende Dem til mig i denne Sag, saavel som i Alt, hvad der angaaer Oehlenschläger, da jeg vist altiid vil kunde tilfredsstille Dem.
Jeg takker Dem endnu engang for Deres kiære Skrivelse, og beder Dem undskylde min uordentlige Skrivt, som mine stivfrosne Fingre, og min matte Haand er Skyld i. Jeg beder Dem ogsaa takke Deres gode Mand for hans sidste mig saare behagelige Besøg, og iøvrigt være overbeviist om min uskrømtede Høiagtelse.

Deres forbundne,
K.M. Rahbek.

[På konvolutten:]
S.T.
Frue L. Hegermann fød Lindenkrone.

Personer
Adam Oehlenschläger
Sidst opdateret 19.06.2014 Print