No. 341 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek 20.4.1825 Hanne Langberg
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek sender Johanne Molbech blomster i anledning af fødselsdagen, selv om hun egentlig ville have sendt en bog, idet hun i den senere tid er begyndt at dyrke bogbinding, men Hanne må have bogen til gode, da Kamma også skulle lave noget til Charlotte Oehlenschlägers fødselsdag d. 21.april.


Bakkehuset d: 20 April.
[Tilføjet med anden håndskrift:]1825

Kiæreste Hanne!

Modtag med Din sædvanlige Venlighed et Par Blomster paa Din Fødselsdag, og lad disse sige Dig, at jeg med Erkiændtlighed erindrer, hvor ofte Du figurlig taget har forskiønnet mine Dage med langt ædlere, uvisnelige Blomster! Dersom ellers Tingene havde føiet sig efter mit Sind, saa havde Du ingen Blomster faaet i Dag; thi alt længe havde jeg tiltænkt Dig en Bog, for at forbause Dig – eller egentlig Bibliothekaren – med min Bogbinderkunst, som jeg paa den senere Tid er forfaldet til. Men eftersom jeg ifjor maatte slaae en Streg over den 21de Apr: /: Lotte Oehlenschläger[s] Fødselsdag:/ for til den 20de at faae en lille Æske klistret sammen til Dig, som desværre var daarlig nok: saa maae jeg denne Gang slaae en Streg over den 20de for til den 21 at faae et lille Arbeide færdig til Lotte. Du har altsaa Din Bog til gode, og skal faae den saa-//snart som det er mueligt.
Rahbek har paalagt mig at hilse Dig ret hjerteligt; ogsaa hilser han Molbech og Din lille gode Dix mange Gange, og hilses Du, med Alt hvad Dit er ogsaa inderligen af

Din
hengivne K:M: Rahbek.

[På konvolutten:]
S:T:
Fru Professorinde Molbech.

Emneord
Æskemageri
Personer
Christian Molbech · Charlotte Oehlenschläger · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 19.06.2014 Print