No. 331 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger 13.7.1820 A.E. Boye
Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger indbyder på sin mands vegne A.E. Boye til en tur i Dyrehaven med Adam Oehlenschläger og deres 4 børn. Selv må hun desværre blive hjemme.


Kære Boye!

Hvis Deres Vielgeschreiskhed * tillader det, ønsker Oehlenschläger og alle hans 4 Børn at De vilde følge ud med dem i Dyrehaven i Morgen (Fredag) for paa Bakken ved det lange smalle Bord med Bænkene langt fra, at spise den sædvanlige Dyrehavs mad, Risengrynskager af Blikformen ikke at forglemme. Jeg maa af den hele Uterlighed nøyes med at krybe hen til Vinduet for at see Dem kiøre ud af Porten. Vi ønskede Dem her hen til os senest 11½ da Farten er bestemt omtrent til denne Tid. Jeg haaber at Pernille for een Dag kan paatage sig at holde Deres Skriverkarle // i Ave, og for at intet skal forsømmes, vil ieg gierne skrabe de Penne som hun derved bliver hindret i at skrabe. Lev vel saa længe, kiære Boye!

Deres
hengivne Veninde
Christiane

Torsdag den 13 Julii 1820

*Egen Grovhed.

[På konvolutten:]
S:T:
Hr Fuldmægtig Boye

Kommentarer

Christianes ‘grovhed’ er en venskabelig hilsen til Boye, der ivrigt studerede Ludvig Holberg og bl.a. i Chr. Molbechs tidsskrift, Athene, 1815–17 offentliggjorde Fragmenter over Holberg. Han kommer senere til stå bag og bistå ved en række Holbergudgivelser.

Emneord
Bakkehussproget
Personer
Adam Oehlenschläger · Charlotte Oehlenschläger · Johannes Oehlenschläger · Marie Louise Oehlenschläger · William Oehlenschläger
Sidst opdateret 19.06.2014 Print