No. 141 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger u.å. [+]

Dateringsbegrundelse

Christiane Oehlenschläger skriver til Louise Hegermann-Lindencrone, at Ceveril (et værk?) ikke er vendt (leveret) tilbage til dem. Hvis solen vedbliver at skinne, vil hun besøge hende og sender tre bind af Walter Scott.

Louise Hegermann-Lindencrone
Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger skriver til Louise Hegermann-Lindencrone, at Ceveril ikke er vendt tilbage. Når solen vedbliver at skinne, vil hun besøge hende og sender tre bind af Walter Scott.


Min bedste Frue! [Ceveril?] som De ønskede er endnu ei vendt tilbage til vort Hiem, havde den ikke alt længe været borte vilde ieg tro den var forgaaet i Stormen igaar; dog den er jeg ikke vred paa, thi den har tørret mig Vejen til Rolighed, og naar nu Solen vil blive ved at væ[re] tilstæde, tager ieg mig snart den Frihed at besøge min egen Frue og derved tillige lægge Dage til mine Aar.
Maaske De ikke har læst medfølgende af W.S. isaa fald beder ieg Dem læse den til [Ceveril?] engang vender tilbage til sin Ejer.

Tilgiv den utilgivelige Hast
Deres hengivneste
Christiane

[På konvolut:]
S:T:
Fru Kammerherinde
Hegermann Lindenkrone
herved 3 Bind W:S:

Sidst opdateret 19.06.2014 Print