No. 312 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Hanne Langberg ca. 1818 Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

Hanne Langberg sender Kamma Rahbek sin kåbe til at sætte fødderne på. Hun har viderebragt Kammas hilsen til Jens Baggesen gennem miss Ann. Englænderne er meget glade for at have gjort Kammas bekendtskab, og Hanne ser hendes godhed mod dem som et bevis på Kammas venskab. Hun håber at kunne komme ud på Bakkehuset i morgen.


Løverdag Morgen.
[tilføjet med anden håndskrift: 1818?]

Min Kaabe er i saa daarlig en Tilstand, at jeg ikke uden megen Undseelse sender Dig den, og beder Dig ret meget, kuns at afbenytte den til Dine Fødder, som den eneste Deel af Dig selv, den nogenlunde kan være værdig at indsvøbe.
Jeg talte igaar med Miss Ann; paa Søndag taler hun med Baggesen, og gjør ham altsaa lykkelig ved Din Hilsen.
Jeg kan ikke sige Dig hvor glade, og taknemmelige mine Engelske ere ved at have gjort Dit interessante Bekjendtskab; en Lykke, sige de, som de naturligviis aldrig kunde haabet, var bleven dem tildeel i deres stille, ubemærkede Liv. Ogsaa jeg takker Dig ret inderligt for Din Godhed mod disse elskværdige Mennesker, og seer deri atter et Beviis paa Dit Venskab for mig. –
Tusind Tak for Dit Brev, og for at Du gjerne vil see mig i Morgen; gid blot Veiret maatte blive nogenlunde taaleligt, saa at jeg kunde komme ud til det kjære Bakkehuus; det er, og bliver dog altid mit // bedste, kjæreste Sted; ligesom dets Beboere stedse, i hvad der saa møder mig i Livet, vil vedblive at høre med til mit kjæreste paa Jorden.

Dit hengivne Grevebarn.

E.Sk: Tør jeg bede at hilse Rahbek.

[På konvolutten:]
S:T:
Fru Rahbek.

Personer
Jens Baggesen · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 19.06.2014 Print