No. 313 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

u.å. [1816-18] [+]

Dateringsbegrundelse

Kamma Rahbek beder bl.a. niecen Charlotte hilse sine brødre, men nævner ikke den yngre søster, Marie Louise, hvorfor brevet må være skrevet før september 1818, hvor hun bliver født. Brevet er stilet til Charlotte, og selv om hun ikke har kunnet læse endnu, må hun formodes at have været mindst en 5-6 år gammel for at kunne forstå det.

Charlotte Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Nørregade, København

Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek skriver til sin niece Charlotte Oehlenschläger, at hun gerne ville være kommet ind til hende i anledning af hendes fødselsdag, men sender i stedet blomster.


Kiæreste Lotte!

Dersom det var gaaet efter mit Sind, saa var jeg selv kommet ind til Dig i Dag; men nu maae Du tage tiltakke med en lille ret ussel Gave. Det giør mig ret inderlig ondt, at jeg maae sende Dig Blomster, som Grækeren vilde kalde Vagabonder; det skulde ikke skeet, dersom ikke en anden Fødselsdag i Gaar, havde borttaget alle de smukke Blomster, jeg kunde samle sammen. Desuagtet har jeg dog den glade Overbeviisning, at Du, som altid viser Din Tante Rahbek saa kiærligt Sindelag, ikke uden Fornøielse modtager den lille hilsen fra hende. Derfor sender jeg uden Undseelse de stakkels Blomster. //
Gud velsigne Dig Du søde Pige! bedre veed jeg ikke at ønske Dig, og mig ikke bedre, end: at jeg maae beholde Din Kiærlighed. Hils Moder og Fader og Johannes og William tusinde Gange, fra

Din
Tante K.M. Rahbek.

Onkel Rahbek hilser Dig mange Gange!

Emneord
Bakkehussproget
Personer
Conrad Lunzi · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Johannes Oehlenschläger · William Oehlenschläger · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 13.03.2014 Print