No. 181 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

7.2.1797 Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek skriver til Kamma, at han ikke kunne befinde sig bedre. Han og Kammas bror Carl havde ligget og snakkede til kl. 3 om natten.


Bakkeh. d 7 Febr: 1797

Da Jørgensen dog skal ind til dig for at hente Laubs Myndlinger, som Carl efterlod sig der, kan jeg ikke lade ham gaae, uden at give ham et Par Ord med, for at lade dig vide at jeg befinder mig – on ne peut pas mieux. Carl og jeg laae, og snakkede i Gaar Aftes til Klokken 3. Nu kan du vel til Nød giætte, hvorom[.] Nu gaaer jeg hen at tage Mixtur; Gak, du hen, og giør ligesaa eller og kom dig uden! thi komme dig snarligen maae du. Hils din gode Moder, som endelig ikke maae blive syg, Undertegnede, din Fader, og Christiane!

Salut et amour
tout a toi!
Rahbek

[På konvolutten:]
Til
Jfr K.M: Heger

Personer
Anna Louise Heger · Carl Heger · Hans Heger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 07.01.2014 Print