No. 21 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek u.å. [1797-98] [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må være skrevet i parrets forlovelsestid, hvor Kamma endnu boede hos sin fader i Nørregade. Tonen er kærlig, og Knud Rahbek sender en hilsen til Kammas moder, som døde i 1799.

Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek vil ikke undlade at skrive til Kamma, idet Jørgensen skal ind med Hans Hegers frakke. Da vejret er så dejligt, kunne de måske spadsere i aften, hvis han kan liste sig fra kommissionen.


Min gode Pige!

Dette Øieblik ampligerer Jørgensen sig herud, og da han skal ind, og bringe din Faders Frak, synes mig ikke, jeg kan forsvare at lade ham gaae uden at ampligere et Par Linier til dig med det samme, men det bliver kun kort; thi den yngste Witthusen staaer for mig, og jeg skriver med ham et Brev ud til vor gode Moder paa Fredensborg, hvor han gaaer ud i Morgen.
Væeret er saa deiligt, og jeg vil inderlig ærgre mig over, at vi ikke skulle komme ud i Aften. Mueligt var det midlertiid, jeg kunde liste mig saa tidlig fra Kommissionen, at vi kunde faae giort et […?] i det mindste.
Hermed sendes […?] det sidste Hæfte af Tilskueren.
Farvel bedste kiæreste, elskeligste Pige! hils din Moder saa flittig fra mig! og vær du selv inderlig, inderlig hilset, og takket for hvert glad Øieblik, du giør mig, for hver Prøve, paa øm inderlig Kiærlighed, du giver

Din
Rahbek

[På konvolutten:]
Jfr
K:M. Heger
til
Hænde.

Emneord
Den danske Tilskuer
Personer
Anna Louise Heger · Hans Heger · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 02.12.2014 Print