No. 260 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsendersted

Rom (Italien)

17.5.1809 Herman Schubart
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger bevidner Herman Schubart sin taknemlighed over hans indbydelse og ønske om at få hans skrifter. Han håber ikke, at hans sidste poesier vil skuffe og vil besøge Schubart på tilbagerejsen.


Rom den 17 Mai 1809.

Den Ære hvormed Deres Excellenze hædrer mig, ved i et Brev til Herr Dr: Koes at önske mine Skrifter og min Nærværelse, skynder mig til at bevidne Dem om min inderligste Taknemlighed.
Jeg har sendt det sidste Bind af mine danske Poesier, ved en Leilighed til Dem, naadige Herre! Maatte Giennemlæsningen ikke formeget nedstemme den gode Mening, som Deres forudfattede Mening synes at yttre.
Paa min Tilbagereise om et Par Maaneder vil jeg ikke kunne nægte mig selv den Glæde at giöre Brug af den venlige Indbydelse. Indtil den Tid anbefaler jeg mig i Deres Excellenzes Bevaagenhed.

Underdanigst
A: Oehlenschläger.

[På konvelutten:]
Deres Excellenze
Herr Baron von Schubart.

Kommentarer

Trykt i Paludan, H.A., Preisz, Daniel og Borup, Morten (udg.): Breve fra og til
Adam Oehlenschläger 1798-1809
, bind 1, København 1945, 265-66.

Personer
Georg Köes
Sidst opdateret 08.04.2014 Print