No. 176 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek u.å. [1797-98] [+]

Dateringsbegrundelse

Den kærlige og intime tone i brevet tyder på, at det er skrevet efter parrets forlovelse i 1797, men før deres giftermål i 1798, da det er stilet til Frk. Heger.

Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek skriver til Kamma, at trods hans vished om, hvad hun skrev om Guldberg, så er han glad for, at det skaffede ham et lille brev fra hende. Hun skulle egentlig have snus, fordi hun undskylder sin brevskrivning, men han ved, at det er en del af hendes natur, og han glæder sig over, at hun har skrevet til ham to dage i træk. Han ville egentlig have ladet konen give Kamma et mundtlig svar fra ham, men nu får hun ét brev for hendes to.


Min kiære gode Pige!

Hvorvel jeg vidste alt, hvad du angaaende Guldberg skrev mig til, da Heber har været hos ham i Formiddag i den samme Anledning, er jeg dog saare glad ved, at det har skaffet mig end een Sæddel fra dig. Egenlig skulde du vel have lidt Snuus, fordi du ordenlig giør Undskyldning, fordi du to Dage har giort mig den Glæde at skrive dig til; men dette Tanterie er nu engang saa indflettet i din Natur, og staaer i saa nøye Forbindelse med alt det, jeg saa inderlig elsker hos dig, at jeg ikke kan tage dig det ilde op, saameget Uret du end giør baade mig og dig derved.
Jeg var allerede paa Vei, at lade Konen gaae med blot mundtligt Svar, da jeg besindede mig, at det var Utaknemmelighed, ikke i det mindste at give dig 50 Procent for dine Breve, eet for to. Saaledes kommer du i flere Tilfælde til at tage til Takke! Men saavidt jeg kan, skal jeg dog i det mindste betale dig Lige for Lige for din inderlige Kiærlighed til mig!
Farvel, kiære, gode, elskede Pige! Farvel til i Eftermiddag, naar jeg kommer fra Mødet. Hils hiemme fra

Din Rahbek

[På konvolutten:]
Pour Mademoiselle K.M. Heger.

Personer
Frederik Høegh-Guldberg · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 25.06.2014 Print