No. 69 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek u.å. [før 1798] [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må være skrevet umiddelbart før 1798, eftersom Kamma endnu har pigenavnet Heger.

Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek takker Kamma for hendes seddel. Han kan ikke tage bort, før de har spist, men håber, vejret ikke bliver dårligt.


Min gode Pige!

Jeg kan ikke lade Konen gaae ind, uden med to Ord at sige dig tak for din Sæddel. Det giør mig ondt, at det vil være mig umueligt at tage bort, uden vi have spiist; midlertid haaber jeg ret, at Væiret ikke ladet være saa uhøfligt, just da at blive ureelt. Jørgensen har ampligeret sig herud i Dag. Lev nu vel, hils! og tak!

Din
Rahbek.

Det kalder man en Sæddel; hvori ingen Ting staaer; men jeg er bange, Brevet[?] […?] komme for silde til de tree[?] R??ler

[På konvolutten:]
Til
Jfr. K.M. Heger.

Sidst opdateret 20.03.2014 Print