No. 64 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek u.å. Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek spørger Kamma Rahbek, om han skal følge hende i aften. Han beder hende om at meddele J.L. Heiberg, at hans stykke formentlig bliver spillet om otte dage.


Kiære K!

Da jeg ikke har faaet Bud fra dig, vil jeg forespørge mig om Ordre, om jeg skal komme ind til […?]s i Aften for at følge ud med dig; til Ludvig kan du sige, at i Dag otte Dage bliver Stykket rimeligviis spilt. Hils vore gode Venner;

fra
din
Beksius

glem ikke […?], Wege og Betha[?]

[På konvolutten:]
Til
Fr K.M. Rahbek

Personer
Johan Ludvig Heiberg
Sidst opdateret 25.03.2014 Print