No. 166 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Johan Ludvig Heiberg 20.12. u.å. Frederik Thaarup
Original
Dokumentindhold

J.L. Heiberg vil gerne antage det skuespil, som er blevet ham præsenteret, den følgende dag.


303

Herr Etatsraaden

vilde meget forbinde mig ved at optage forlagte Stykke i Dagen for imorgen.

Ærbødigst
J.L. Heiberg.
Frederiksholms Kanal
No 243.

d. 20 Decbr.

S.T.
Herr Etatsraad Thaarup

Sidst opdateret 19.06.2014 Print