No. 12 af 563
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Johanne Luise Heiberg u.å.
Original

26 Rdlr. 17 Skill. [ulæseligt]

[med J.L. Heibergs håndskrift:]Johanne Luise Heiberg

At ovenstående: Etatsraad Heibergs Enke J.L.
lever og er i ugift Stand, bevidner
den 187 P[?] Jensen

Arkivplacering
Arkiv 1. Heiberg, Johanne Luise. Varia 1
Sidst opdateret 10.04.2014 Print