No. 54 af 604
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Johanne Luise Heiberg u.å.
Original

26 Rdlr. 17 Skill. [ulæseligt]

[med J.L. Heibergs håndskrift:]Johanne Luise Heiberg

At ovenstående: Etatsraad Heibergs Enke J.L.
lever og er i ugift Stand, bevidner
den 187 P[?] Jensen

Sidst opdateret 10.04.2014 Print