No. 331 af 593
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Charlotte Frederikke [+]

Afsendersted

Horsens

10.7.1822 Valentin Peter Seidelin
Original
Dokumentindhold

Prinsesse Charlotte skriver til Seidelin, at hun har mistanke om, at hendes breve til prins Christian bliver tilbageholdt og at prinsen ikke har fået dem. Hun spørger derfor Seidelin, om han ikke vil overbringe prinsen noget, hun har sendt med, samt fortælle ham, hvordan hun har det.


Gode Seidelin

Da jeg er vist paa deres retskaffenhed og godvillighed at være mig nyttig naar det kan staae i deres Macht; saa sender jeg dem et brev til Prinds Christian som kommer i deres egne eller til Odense eller passerer Assens naar han kommer Hjem fra Augustenburg jeg har skreven ham mange breve og jeg har grund at formode at de er underslaaet derfor sender jeg dem denne hersens den indeholder mit hele […?] del derfor gode Seidelin ber [vel?] at den kommer i Prinsens egne Händer; skulde de selv være overbringeren saa tal med frimodighed min sag sig ham hvor slemt kammerherren er imod mig sig ham alt vad de hørte her ifjor; de er jo Præst altsaa ogsaa med ret berettiget at tale den undertryktes sag; de er min Ven som i saa mange aar har givet mig umiskjendelige Beviser paa samme Venskav som de har [vellig…?] i Lykken og Ulykkens Tid; derfor tager jeg min tilflugt til dem for at anmode dem at besørge dette Brev i Prinzens egen Haand. //
Jeg er syg igjen og ligger til sengs; jeg har været for nogle dage i Aarhus for at bivaane slutningen af […?] [Mar…?]. – og figaros Bryllup daglig Musik
Mine Hjertelige helsener til deres familie; og jeg beder dem at vilde ret snart fornøje mig med et brev. De faaer ogsaa at see min Søn han er seglet med Dampskivet til Kiel for at imodtage Hans kjære fader i Altona. –
Nu har vel […?] undertiden paa denne […?]

Deres oprigtige Veninde
Charlotte Frederique fød
Hertuginde af Mecklenburg Schwerin

Horsens
10 Julli
1822.

Sidst opdateret 04.06.2014 Print