No. 329 af 591
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
N.F.S. Grundtvig [+]

Afsendersted

København

28.5.1822 Lise Blicher [+]

Modtagersted

Præstø

Original
Dokumentindhold

N.F.S. Grundtvig skriver til sin hustru, Lise, at han er ankommet til svogeren Schmidts kontor.


Kiøbenhavn 28de Mai 1822

Bedste, kiære Lise!

Kun for at du ikke skal ængstes griber jeg Pennen og siger Dig, at jeg Gud skee Lov! lykkelig og vel er ankommet paa Svoger Schmidts Contoir – Det bliver ogsaa Alt, thi jeg er kommet i dette Øieblik, forstørret, brændt, træt og lidt ør, og Brevet maa strax bort, da Klokken gaaer stærkt til Fire – Vil Gud, paa Søndag, hører du videre fra mig, og maaskee før –
Lev vel! Herren velsigne og bevare Dig, med den velsignede Smaadreng, Han skænkede os! Hils kiærligst vore Mødre og Jane

fra
Din egen
Frederik. //

[På konvolutten:]
Velædle
Madame Elise Grundtvig
født Blicher
i
Præstø
Kbhv Mai 1822

[Tilføjet med anden håndskrift:] 24 10

Personer
Jane Blicher
Sidst opdateret 19.06.2014 Print