No. 387 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII 1.12.1847 Herman Frederik baron Løvenskjold [+]

Modtagerinfo

Er det den rigtige Løvenskiold?

Original
Dokumentindhold

Kong Christian VIII ændrer datoen på jagten fra d. 2. til d. 4.12.1847


Hr Hofjægermester Baron Løvenskiold vilde indrette Jagten i Jægersborg Hegn til Løverdag d 4 istedet for Torsdag d 2 Decbr

Christian R

d 1 Decbr 1847

Sidst opdateret 15.05.2014 Print