No. 386 af 590
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Glorup, herregård ved Nyborg

31.5.1847 Helene Balling [+]

Modtagersted

København

Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen fortæller Helene Balling, at han rejser fra Glorup til Kiel i morgen, og derfra fortsætter til London, hvor hun skal høre fra ham. Han spørger, hvordan turen gik med jernbanen til Roskilde. Andersen har nydt foråret og beder fru Ballings mor om at tage sig af fornyelsen af Flyveposten.


Glorup den 31 Mai 1847

Kjære Fru Balling!

Jeg maa dog sige Dem og Deres et lille Levvel, før jeg flyver afsted; imorgen den 1ste Juni tager jeg her fra Glorup over Odense og Arøsund til Kiel; muligviis er jeg allerede Torsdag aften i Hamborg og da iler jeg alt hvad jeg kan til Amsterdam og Haag; – ja, og saa kommer London.
De skal der høre fra mig! men hvorledes gaaer det nu med Touren til Roeskilde? Deres Moder var dog ikke med // da der kjørtes i 40 Minutter?
Jeg har ret nydt den friske grønne Skov i dette Foraar! Den var saa jomfruelig frisk, saa yndig; og hele Grunden det deiligste Grønt med vilde Anemoner og Violer. -
Saavidt jeg husker begynder den første Juli et nyt Qvartal for Flyveposten, dersom, hvilket jeg dog ikke troer, da Manden veed jeg er borte, en Qvitering for det kommende Qvartal skulde sendes, da beder jeg Deres Moder vil tage sig deraf til // vi sees. Jeg glemmer ikke Billedet til Broschen! – Hils nu Deres Moder og Søster, Frøken Sanne og Enhver som venlig erindrer sig Deres

meget hengivne
H. C. Andersen.

E.S. Vil De sende E. Collin Deres Huus Nummer til mig.

[På konvolutten:]
Velædle
Fru Balling født Næboe.
Laxegaden 2den Sal
i
Kjøbenhavn.
Den sidste Dør til Venstre ind mod Studenter-Foreningen.

Personer
H.C. Andersen · Helene Balling · Edvard Collin
Sidst opdateret 26.06.2014 Print