No. 381 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

18.8.1838 Carit Etlar
Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Carit Etlar, at han har læst Smuglerens Søn. En del kunne være anderledes, men han finder beskrivelsen af taterlivet og den jyske vestkyst frisk og levende, og anbefaler Carit Etlar at lade naturen og livet mere indvirke på sig end Eugene Sue og Victor Hugo. Men i øvrigt bør han ikke nære særlig tiltro til Andersens mening. Han er selv blandt de yngre forfattere.


Kjøbenh: den 18 August 1838

Høistærede!

Efter Deres Ønske har jeg gjennemlæst Novellen: Smuglerens Søn. En stræng Kritik vil vist kunne udhæve en heel Deel der burde være anderledes, men at gjøre dette er ikke her min Sag, jeg vil kun holde mig til det Gode og af dette er der meget i den sidste Halvdeel. Taterlivet, Skildringerne fra Jyllands Vestkyst, have noget friskt og levende. De viser os at have Hjerte og Øie for Naturen, og tager jeg nu Hensyn til Deres Alder, Deres Udvikling, da lader denne Novelle mig vente noget meget godt af Dem. Ingen af mine Arbeider, da jeg var saa gammel, som De, taale at sammenlignes med Smuglerens Søn. Lad Naturen og Livet omkring Dem faae Lov at indvirke mere paa Dem end Eugen Sue og Victor Hugo, saa vil De vist komme til at indtage en hæderlig Plads mellem vore gode Novellister. Tak for // Deres venlige Tillid til mig, me[n] sæt ingen stor Tro til min Mening, hverken for eller imod, jeg staaer selv mellem de yngere Forfattere. I Alt hvad jeg paa nogen Maade kan være Dem til Tjeneste, skal jeg med Fornøielse vise Beredvillighed[.] God Lykke med Smuglerens Søn!

Deres hengivne
H.C. Andersen

Kommentarer

Brevet er trykt i Et Brev fra H. C. Andersen til Carit Etlar, serien Gads danske Magasin, bind 20, 54, og i Poul Hertz: Erindringer om Henrik Hertz og om min barndom, serien Gads danske Magasin, bind 20, 576-98, spec. 587

Sidst opdateret 19.06.2014 Print