No. 154 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Magdalene Thoresen u.å. [ca. 1873] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen 1873 er problematisk, idet overklæbningen omtaler Chr. Hostrups fødselsdag 20.5.1888, men på den anden side omtales Rosenvænget, hvor fru Heiberg boede 1863-74, hvorfor det forekommer paradoksalt at Magdalene Thoresen i 1888 skulle søge ud til Rosenvænget på Østerbro.

Johanne Luise Heiberg
Original
Dokumentindhold

Brevet indeholder et digt af Magdalene Thoresen til Johanne Luise Heiberg. Midt i digtet er der påklistret dele af et brev, skrevet af August Larsen.


- 1873 -

15 a

17

Johanne-Luise Hejberg!

De vil tage fuldt til Takke –
De, som sidder kransomvunden!
ej blot høre Tungen snakke,
men forstaa fra Hjertegrunden,
at jeg ønsker Dem til Lykke
med det fagre Jubelsmykke.
At jeg siger Tak og Ære
for den rige Skjønhedslære
som et Barnesmil begyndte
og en Levetid forkyndte !
for det høje Maal De rejste,
hvor Ideer satte Stevne,
for det lyse Flag De hejste
over hver en Kunstnerevne. –
Og jeg beder kjære Frue!
at De er en venlig Dommer
for med skrevet Ord jeg kommer //
fra min tause Sygestue –
stiller det i Efterglansen
som et falmet Blad i Kransen
-
Det er trist at sidde stille,
sygdomstræt og tankebunden,
se hvert Glimt af Haabets Snille
blusse op og dø i Stunden.
Føle Sjælen som en Fange
som en Fugl i Skyggens hange.
Tælle op, naar Dagen slutter
Smertens snigende Minutter.
Det er svært at sidde stille
aldrig kunne, altid ville
søge mod et Maal i Tiden
uden Liv og Sjæl i Striden

Jeg maa baade le og græde!
sidde fromt paa Enkesæde,
sidde her og blive gammel,
Foden paa en stoppet Skammel //
Ryggen ind i Sofakrogen,
Bladet langsomt vendt i Bogen –
Det er svært at sidde stille

[påklistret brev:]
Som Poststemplet paa vedlagte Convolut udviser, modtog jeg først imorges Kl. 8 Deres Brev, hvorfor mit svar nødvendigvis kommer senere end De havde ønsket.
Mellem 9 og 10 gik jeg strax hen til Herr Galschiøt, der bad mig sige Dem, at Hostrups Portrait ikke kommer i ”Illustr. Tidende” paa Søndag. Hostrup fejrer i Oktober sit 50 Aars Studenterjubilæum og Herr Galschiøt vil selvfølgelig med Glæde i den Anledning optage et Digt fra Dem til Hostrup, saafremt De kan sende ham det idag. –
Hostrups 70 Aars Fødselsdag er 20 Mai 1888. –
Med Forsikring om at det altid vil være mig kjært at kunne være Dem til en eller anden Tjeneste forbliver jeg

med største Højagtelse
Deres ærbødige
August Larsen.

Galschiøts Adresse er: Rosenborggade 3, 2 Sal.

[digtet fortsættes:]
//
fra min tause Sygestue –
stiller det i Efterglansen
som et falmet Blad i Kransen
-
Det er trist svært at sidde stille
aldrig kunne, altid ville!

Føle Sjælen som en Fange,
som en Fugl i Skyggens hange,
tælle op, naar Dagen slutter
Smertens snigende Minutter.
hige fremad gjennem Tiden,
vove Liv og Sjæl i Striden.
Jeg maa baade le og græde!
sidde fromt paa Enkesæde,
sidde her og blive gammel,
Foden paa en stoppet Skammel, //
Ryggen ind i Sofakrigen,
Bladet langsomt vendt i Bogen –
Det er svært at sidde stille
aldrig kunne altid ville!

Dog De ved, min Frue kjære!
at jeg har min egen Lære –
Livets Kamp den fuldtbevidste
vil jeg kæmpe til det Sidste,
kæmpe til jeg kan ej mere –
jeg vil aldrig resignere.

Lev da vel min høje Frue!
stiger Sommersolens Lue
saa den dæmper Østens Harme,
vil nok Luftens milde Varme
lokke mig fra Indestænget
snarlig ud til Rosenvænget

Personer
Johanne Luise Heiberg · Magdalene Thoresen
Sidst opdateret 01.12.2015 Print