No. 224 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 19.12.1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af besøget hos Korens fætter, jf. Gudrun Johnson (udg.): Dagbog for Kristiane Koren, Oslo 1945, 152.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han igen var lidt trangbrystet i går, men han har det bedre i dag. Han vil dog ikke synge i aften og beder hende sende tenorstemmen tilbage til kaptajn R. Korens fætter på Amager har indbudt Christiane Koren. Hun ville have afslået indbydelsen, men Oehlenschläger forsikrede hende, at Christiane ikke blev vred, selv om hun havde skaffet billetter.


Kiere Christiane.

Igaar Aftes ved samme Tid som i Overgaars blev jeg lidt angbrystet igien uden at læse et Ord% [.] Det gik over snart og jeg befinder mig fuldkommen vel. Imidlertid vil jeg dog ikke synge i Aften, for at føie dig. Hav den Godhed og send Kapitain R. Tenorstemmen tilbage og siig at det en anden Gang skal være mig en Fornøielse. En gammel Fætter af Sorenskriver Koren har bedt hende tage ud til sig paa Amager idag. Hun beder dig derfor ikke at blive vred, dersom du har havt Uleilighed med at skaffe Billetter for at fornøie hende og Sara.
Hun vilde afslaaet Korens Indbydelse men jeg forsikkrede hende at du ikke vilde // tage det ilde op. Undskyld den gode Mor Korens Stemning forleden. hun er saa bange for at du skal være vred paa hende, kan jeg mærke, og hun holder tilforladelig grumme meget af dig. Lev vel kiere, gode Christiane. Imorgen Formiddag kommer jeg til dig.

Din
A Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jfr. Christiane Heger.

[Tilføjet øverst i venstre margin side 1 med blyant og anden skrift:]
Mor Koren

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 222-23.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Christiane Koren · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 18.11.2015 Print