No. 225 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsenderinfo

På brevets konvolut er rester af Adam Oehlenschlägers seglaftryk.

24.12.1802 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af juleaften.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger bære over med, at han ikke kommer ud på Bakkehuset i aften, men opsætter besøget til 2. juledag, hvor han har lovet at følges derud sammen med Mor Koren. Desuden ville hans fravær forstyrre ved julegildet hos madam Møller.


Kiereste Pige!

Paa Torsdag Morgen Kl 6 reiser Moer Koren. At vi eengang endnu skulde til Bakkehuset sammen veed du er en Aftale ligesom at du skulde følge med. Nu har hun besluttet at komme Anden Helligdag dersom det ikke er til Uleilighed.
Da vi altsaa dog snart kommer derud og de norske Veninder kun er her tree Aftener end nu, og vi maaskee aldrig faaer dem at see mere – saa bliver du vel ikke vred min gode Christiane over at jeg ikke i Aften kommer paa Bakkehuset men opsætter det til Mandag. Her skal være stort Julegilde i Aften. Assebørnene kommer ogsaa, jeg veed min Fraværelse vilde forstyrre Glæden og tager derfor for sidste // Gang i den Anledning, min Tilflugt til min Piges Overbærelse. Lev vel. Hils Drewsens og Rahbeks. Skulde de sidste være udbedte eller vente Fremmede anden Helligdag, saa lad mig det vide.

Din Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Jfr: Christiane Heger

Kommentarer

Brevet er trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 223 og i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, Kbh. 1945, 63-64.

Emneord
Bakkehussproget · Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Christiane Koren · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 05.05.2015 Print