No. 88 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen u.å.
Værktitel

Billedstormerne

Original
Dokumentindhold

Manuskript til: Billedstormerne i Vor Frue Kirke i København. Manuskriptet er nedskrevet i to versioner.


[Nedskrift nr. 1:]

Billedstormerne
i vor Frue Kirke i Kjøbenhavn
_______
#
De storme frem! Hør Mængdens Skriig!
Se Ildens Flamer og de blodige Liig!
#
Hør det oprørte Hav! hver Bolværk det knuser.
Det er Folkevrimlen! – en Stormvind der bruser ,
Gjennem Byens Gader og [A…?] Alting Alting knuser.
Kirkens Alter og Billeder, den gamle Tro
Kastes hen som afslidte Børneskoe.
Til vor Frue Kirke den vilde Hob
Bruser afsted med Skrig og Raab.

Deres kongelige Høihed Prinds Valdemar vil med vante Godhed og Hjertelag modtage dette Slutnings Bind af mine Eventyr og Historier, ledsaget af min dybtfølte, hjertelige Lykønskning i allerdybeste Ærbø bragte i dybeste Ærbødighed og i inderligste Hengivenhed//

Deres kongelige Høihed
Prindse Thyra
bringes her min vist sidste Eventyrbog, og de bedste Ønsker i Julen og det nye Aar.
I allerdybeste Ærbødighed
og hjertelig om[?] Hengivenhed
H.

Den kjære lille Prinds Christian en hjertelig Hilsen i den glade Juul fra hans trofaste Ven og Historie-Fortæller

H.C. A.

[Nedskrift nr. 2:]

Billedstormerne.
Hensvundne Tid i Graven lagt
Reis Dig igjen ved Tonernes Magt
#
Til vor Frue-Kirke den vilde Hob
Bruser afsted med Skriig og Raab.
Kirkens Altre, og Billeder den gamle Tro
Kastes hen som afslidte Børneskoe.
Glands og Glorie,
Det er \Er den/ en Munke-Løgne Historie
Messesærken og Messebogen
Skal kastes paa Baal i Kirkekrogen
Alt hvad herinde var helligt før
Skal smides uden for Kirkens Dør
Paven i Rom og hans Voxlys –
- sluk ud,
Riv i Sønder hver malet Klud
Santa Madonna med sølvhvid Lillie,
Skal styrtes ned! Det er Folke-Villie!
Hurra! Hussa! afsted! afsted ! til vor Frue Kirke.
Med Øxer og Ild kan man Laasen ne dirke!
- De sorme derind! hvilke døvende Larm.
Alt Røgen slaar ud fra Vinduets Karm. //
Der er et Bulder, en Afgrunds Klang,
Det buldrer gjennem hver Kirke Gang,
Med eet bliver Alt saa dødt og Alting stille,

Det buldrer som hørte man Afgrundens Sang.
Men midt i den lyder Orgel Klang.
Den lyder […?]
Ved den rundt[?] om bliver stille
Alt rundt om med Eet bliver stille,
Paa Orglet
Ved Orglet Munken i Kutte de see
Ham er det, de at de hør spille
Saa mægtigt – at Alt bliver stille

Og Alt rundt om bliver stille,
I xxx Ildens røde, blussende Skjær,
En Mun Ved O
De see ved Orglet Munken der,
Ham er det de høre spille
Saa blødt, saa deiligt, som Ord fra Gud;
Rundt om med Eet bliver stille //
Det buldrer som hørte man Af-grundens Sang,
Men midt i den lyder Orgel Klang
Og Men gjennem den bryder Orgel Klang,
Og ki[?] klart i ved Ildens luende Skjær
De see ved Orgelet Munken der,
Ham er det de høre spille,
Saa blødt, saa deiligt, som Ord fra Gud.
Rundt om med Eet bliver stille
Santa Maria! alma mater
Ora pro nobis!

Engles Sang er i Orgelet lagt!
Hvilken stor unævneligt Magt.
Som en Moders Kys paa Barnets Mund,
Og svulmende i den næste Stund
Med Basunens Klang:
Ora pro nobis!
Santa Maria!
#
Antikristen
3. Antikristen, Satan! lyder Ordet
1. Da bryder fæle Raab fra den vilde Hob
2. I Ki I Kirkensgange og fra Alterbordet //
Beeggryden flammer, Orgelet brænder,
Øxerne svinges i kraftige Hænder
Hurra! Hussa
Hør Hornene tude, inde og ude
Mens [k…?]
Gjald i
Hør [K…?] Trompeten, og slaae Kjedeltrommen[?]
Den vilde Hob holder lystig Dommen
Hurra! Hussa!
#
Hensvunne Tid i Graven lagt
Viis den og svind ved Tonernes
Ved Ord og Toner atter xxx
Svind hen igjen ved Tonernes Magt

____

H.C. Andersen

Ved Tonerne gjenvakt
Svind hen igjen ved Tonernes Magt

Kommentarer

Digtet Billedstormerne blev udgivet første gang den 7. februar 1875.
.

Emneord
H.C. Andersens forfatterskab
Personer
H.C. Andersen
Sidst opdateret 18.05.2015 Print