No. 86 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen u.å.
Værktitel

Impromptu

Original
Dokumentindhold

Manuskript til digtet Impromptu.


Jordbær
Iaften spises Jordbær saa store som – Blommer
Grevinden vil et digt – og strax skal det ske skee
De Jordbær faae en Ende – men Verset
Vil minde venligst om den – næste Sommer
Grevinde vil lee
og de af Verset
Grevinden vil – lee
_____
Slaaen.
Skjøn Jomfru tabte sin – Krukke.
Jeg saae Skjøn Jomfruens – Nød
Jeg sagde: tag mig min – Dukke
Saa faaer du Krukke og – Brød
_____
En Violin
Jeg spiller den Dandsendes – Lykke
Jeg spiller din Tanke i – Løn
Jeg spiller saa Manden paa – Krykke
Maa dandse! – Jeg hjælper hans – Bøn.
Jeg svinger dem om, jeg kjører i – Ring
Hele Den hele Familie faaer Side – Sting.
_____ //

Pølsepind
Kan man fri i en Frakke der er af – Kalmuk.
Det sagde Hr Søren og det med et – Suk
Min Beilen vil lykkes, heelt godt det – tegner
Jeg elsker saa inderlig Jomfru von – Wagner
Jeg tænker ikke kun giver en – Kurv
Hun er jo saa fattig som den Sjæl, som en – Spurv
Hos mig faaer hun Steeg og Kage og – Trøfler
Hun faae Safian i Kjole og – Tøfler
Kalmuk er min Frakke, fortjener det – Spot
Nei saa skal hun kaldes en qvindlig – Handsvot
Min Vest har Couleuren som – Aprikoser
Og Buxerne er som hos fine – Matroser
Men Brystnaalen mangler, hr[?] Slagter Lind
Til Brystnaal giv mig en Pølse – Pind.
_____

Et Klaveer
En spiller paa Klaveret rap, rap – som en And
En anden slaaer i det med Hugorme – Tan
En tredie viser Fingrenes rædsomme – Spænd
En fjerde spiller falsk, [sk…?] og der i hun – Sand
Klaveret er i Grunden jo Tonernes – Land
Og Thalberg og Liszt er den rette kjære – Mand
_____ //

En Vinteraften

At sidde i Stuen er dog en – Trøst
Naar Snee fyger fra Nord og – Øst
At sidde som jeg med min lille – Kone
Det er som vi sad paa en kongelig – Trone
Saa stille det var i vor gode – By
Men denne Aften den kom i – Ry.
Stort Bal vi gjorde for Frøken – Hansen
Vor Broderdatter – hun fløi i – Dandsen
Vi gamle drak Skaaler af Glas paa – Glas
- See saa er nu Verset Eder til – Pas
______

Mellemmad

Til Mellemmad aad den lede – Trold
Ott Køer der gik paa vor – Vold
Tyve Snoge han tog som en – xxx
Drak saa to Søer uden at – steile[?]
Og da han saa kom til Naboens – Huus,
Han kaldte sig selv en sulten – Muus.
______

Emneord
H.C. Andersens forfatterskab
Personer
H.C. Andersen
Sidst opdateret 19.05.2015 Print