No. 96 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen u.å.
Værktitel

Program. Det er Carnevale

Original
Dokumentindhold

Manuskript til Program. Det er Carnevale.


Program.

150 Expl.

Det er Carnevale! – - I Kjøbenhavn
Det kaldes at løbe til Fastelavn,
Slaae Katten af Tønden og bide til Bolle,
I Byen og udenfor Byens Volde.
Man stikker til Straamand, man knuser en Potte,
Slaaer Gjækken løs! er aldeles en Flotte.
Iaften er Festen privat og lille,
Derfor tør Ingen den Tause spille
Nei hver som kommer paa dette Sted
Maa komme med Liv og Lystighed med Lystighed
Det er den bedste skummende Viin,
Til Klang af Fløite og Violin. –
Naar ret det suser og dundrer i Øret
Paa Tonernes Strøm hver Grille jo døer
Da Her raade alene det gode Humeur,
Det slaaer af Tønde Alt hvad der piner,
Hver Sorg bliver søde Apelsiner,
Og den som slaaer rigtigt Tønden i Qvas
Faaer strax en Gevinst, som er ikke Fjas.
Da skal de ogsaa til Straamanden stikke,
Og faae en Gevinst, men jeg nævner den ikke,
Derpaa promenere de Alle lidt,
Og komme da snart ind i Dandsetræd[?] Dandsetrit.
Den Dands gaaer livlig og let gjennem Lunden
Med Smiil i Øiet og Smiil om Munden! //
Erindringen selv er Aftenens Gjæst,
Den kommer med Sang Erindrings Gjæst
Han kalder i Minde en Hjertets Fest,
Een af de kjæreste Huset har.
Veslignet den sextende Februar!
Og Glæden voxer i Stuer og Sale.
- Ja, det er Program til vort Carnevale!

X.

Emneord
H.C. Andersens forfatterskab
Personer
H.C. Andersen
Sidst opdateret 28.05.2015 Print