No. 147 af 604
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen u.å. [efter 1844] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af H.V. Kaalunds fabler.

Værktitel

Kladde til Anbefaling for Digteren H.V. Kaalund

Original
Dokumentindhold

Kladde til anbefaling af digteren Hans Vilhelm Kaalund.


Det er mig en [D…?] og Glæde at lade kunne af Hjertet lade min Stemme lyde i Samklang med de mange indflydelsesrige høitbegavede Mænd der her udtale hæve sig Erkjendelse af Hr Kaalundes Betydning som Digter, i et hvert enkelt lille Digt af griber[rettet fra: giver] ved dets en Friskhed, og Poesi, der griber Læseren og i hans Fabler, der ikke der ikke behøve ikke Lundbyes smukke Tegninger for at efterlade et tydeligt deres Billede har han i dansk hvor[?] det er især i denne Digteart givet at Hr K i vor Literatur det meest originale, rige Bidrag. og det vilde derfor isandhed være ønskeligt og xxx om denne sande Digter-Natur blev [ud…?], for en Deel, af al for tunge Tryk og Savn der maa virke hemmende eller og forkuende paa hans Virksomhed;

H.C. Andersen

Personer
H.C. Andersen · H.V. Kaalund
Sidst opdateret 28.05.2015 Print