No. 232 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 22.7.1805 Christiane Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at han kommer til middag hos Drewsens på onsdag, men sender hendes og tante Drewsens eksemplarer af Poetiske Skrifter med vognen i morgen. Han hilser fra Kamma Rahbek og kommer muligvis på søndag ud til Springforbi med paketbåden.


d 22. Julij 1805.

Kiere gode Christiane.

Paa Onsdag kommer jeg ganske vist og spiser hos Drewsens til Middag; og bliver til om Aftenen. Jeg tænker at sende Dig og den velsignede Tante Eders Exemplarer med Vognen i Morgen; thi fire tykke Bøger er vel meget at bære den lange Vey. Tilgiv mig at du ikke har faaet Bogen. Du veed at jeg har sendt de mig tilkommende Exemplarer til en Bogbinder som har skaaret sig i Fingeren. Lev vel saa længe min gode Christiane. Jeg skal hilse dig fra god Syster, jeg var der i Aftes; og lovede at hvis Vinden blev ugunstig paa Søndag, og jeg notabene kunde faae Lov til at giøre et Rend fra Paket-Baaden, saa skulde jeg løbe lidt ud til Eder paa Søndag. Lev vel min inderlig kiere Pige hils Tanten.

Din
Oehlenschläger

[På konvolutten:]
S.T.
Frøken Christiane Heger
paa
Sølund, kaldt
Springforbi

Kommentarer

Trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 1, Kbh. 1945, 96.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Kamma Rahbek
Sidst opdateret 05.08.2015 Print