No. 229 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 22.2.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af auktionen over gehejmekonferensråd Christian Holsteins bibliotek, jf. Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, IV,1, Kbh. 1947, 81.

Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger sende ham Ludvig Holbergs komedie Jacob von Tyboe. Han har ikke været hos hende, fordi han været på auktion over Chr. Holsteins bibliotek og spørger, om det vil være tante Drewsen belejligt at høre ham læse sit værk "Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur” i aften.


[22.2.1804]

Hav den Godhed! bedste Christiane at sende mig den Deel af Holber[g]s Komedier hvori Jacob von Tyboe staaer, du kan jo faae den hos Bierring, ikke sandt? Vi skal prøve i Formiddag. Igaar og i Overgaars var jeg paa den holsteenske Auktion og kiøbte mig adskillige sieldne Bøger; derfor har jeg ikke været hos dig siden den morsomme Aften hos Steffens. Mon det skulde være Mad Drewsen beleiligt og kierkomment i Aften at høre mit religiøse Digt? Svar mig herpaa gode Christiane og lev vel saalænge.

Din
Oehlenschläger.

[På konvolutten:]
Til
Frøken C. Heger.

Kommentarer

Trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.):Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, bind 1, Kbh. 1945, 73

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger · Henrich Steffens
Sidst opdateret 05.08.2015 Print