No. 129 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger beder Christiane Heger uddele nogle billetter i forbindelse med en teaterforestilling i den nybyggede gæstgivergård på Vesterbro.


Bevis mig det Venskab kiere Christiane at skaffe disse Billetter omdelte jo før jo heller. Lev vel saalænge. Du kan troe jeg har begge Hænderne fulde.

din
Oehlenschläger.

Der bliver spillet i den store nybygte Giestgivergaard paa Vesterbroe. Prægtig Leiligh[ed]

[På konvolutten:]
Til
Frøken Christiane Heger
______
Kl 6 præsis begynde vi.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 05.08.2015 Print